Politica de protectie a datelor

1. Informaţia utilizatorului

Twingoo are dreptul să strângă informaţia de utilizator de la utilizatori. Informaţia prin care un utilizator poate fi identificat, poate să conţină numele, locul situării, adresă de e-mail, precum şi orice alt tip de informaţie pe care utilizatorul a introdus-o voluntar sau a fost prezentată la folosirea serviciiloe site-lui web Twingoo (accesibil prin Twingoo.ro).

Twingoo indică clar, care date sunt obligatorii de prezentat şi care sunt voluntar, precum şi care sunt urmările refuzului prezentării acestor date, în formularul de înregistrare care se completează de către utilizator la încheierea contractului. Prin acordul cu condiţiile de utilizare, utilizatorul îşi acordul ca informaţia să-i fie procesată.

Livrarea de date personale indicate ca fiind obligatorii în formularele electronice respective de înregistrare în site-ul Twingoo, este necesară pentru înregistrarea utilizatorului, iar de-aici – pentru folosirea serviciilor care necesită înregistrare. Imposibilitatea livrării acestora este o piedică pentru efectuarea înregistrării cu succes, precum şi ca bază de întrerupere a înregistrării de către Twingoo, aşa cum este prevăzut în condiţiile de utilizare.

În afara informaţiei de mai sus, Twingoo are dreptul (dar nu şi obligaţia) automat să stocheze informaţia pe care calculatorul sau dispozitivul final al utilizatorului trimite la server-ul Twingoo referitoare la activitatea utilizatorului. Informaţia se stochează în fişierele log ale servere-lor Twingoo şi poate conţine informaţie despre paginile web ale site-lui Twingoo pe care utilizatorul le-a vizitat, site-urile care le-au trimis pe utilizator la paginile site-lui Twingoo, datele şi orele acestoa intrări, adresa IP a utilizatorului, tipul internet browser pe care utilizatorul îl foloseşte, cuvintele cheie de căutare folosite de utilizator în directoriul Twingoo, numărul utilizatorilor care au văzut bannerul site-lui Twingoo, numărul accesărilor bannerelor şi altele. Această informaţie nu are legătură cu informaţia de identificare a utilizatorului şi va fi folosită pentru analiza obiectivă şi urmărirea comportamentului utilizatorului, interesele şi obiceiurile, pentru analizarea eficacităţii reclamei , în scopuri de statistică şi în scopul îmbunătăţirii serviciilor livrate. Această informaţie poate fi procesată şi stocată de către Twingoo într-un formular personalizat, împreună cu informaţia mai veche despre utilizator, livrată de acesta la înregistrare sau la folosirea serviciilor. Twingoo colectează fişierele file (date, timpuri şi sursa respectivă – adrese IP), atunci când se cere de legislatură, precum şi alte fişiere log şi informaţie, care sunt necesare pentru efectuarea de copii ale declaraţiilor făcute de utilizator la folosirea serviciilor (de exemplu acceptarea condiţiilor de utilizare şi altele) şi la identificarea utilizatorului în cazul existenţelor unor litigii.

2. Informaţie accesibilă public. Conţinut de utilizator

Conţinutul de utilizator (care conţine sau nu date personale) pe care utilizatorul înregistrat îl publică în site, precum şi altă informaţie livată la folosirea serviciilor (cum ar fi nume, localizare, adrese de e-mail, fotografii, numere de telefon, data naşterii, profiluri în reţele sociale şi altele), este accesibilă public numai site-lui Twingoo.

Utilizatorul înregistrat poate să restricţioneze accesul numai la această informaţie la o anumită grupă de utilizatori înregistraţi, prin setările făcute profilurilor acestora de utilizator (atunci când această posibilitate există în mod expres). Orice fel de informaţie sau conţinut pentru care nu există posibilitate expresă de restricţionare a accesului, sunt accesibile public, iar utilizatorul se obligă informaţia şi/ sau conţinutul să fie accesibile, prin simpla lor publicare în site-ul Twingoo.

Pentru evitarea îndoielilor, Twingoo nu are motiv să strângă, folosească, stocheze sau proceseze în alt mod date personale sau alt tip de informaţie, care fac obiectul unei protecţii speciale conform legislaturii în vigoare, prin conţinutul de utilizator publicat de utilizatorul înregistrat în site-ul Twingoo şi nici nu urmăreşte existenţa unei asemenea informaţie. Publicând conţinutul de utilizator, date personale sau informaţie asemănătoare, prin folosirea serviciilor, utilizatorul îşi asumă acest risc şi răspundere. Prin acceptarea condiţiilor de utilizare prezenta politică, utilizatorul declară că e informat, acceptă şi este de acord, ca următoarea informaţie să fie accesibilă public oricărui utilizator al site-lui Twingoo şi altor persoane terţe, cărora Twingoo le oferă accesul, conform prezentelor condiţii de utilizare şi politică: întreaga informaţie (inclusiv datele personale) inclusă în conţinutul de utilizator, în profil, evenimentele la care utilizatorul le-a indicat că va participa, profilurile de firmă urmărite de utilizator. Utilizatorul declară şi garantează că prin publicarea oricărui tip de informaţie, nu se încalcă drepturile altor persoane terţe, datele şi drepturile lor private, inclusiv dacă aceste persoane şi-au dat acordul pentru o asemenea publicare (dacă acest lucru este necesar în funcţie de legislatura în vigoare).

Twingoo strânge şi foloseşte informaţia din art.1.1 pentru scopurile prevăzute în condiţiile de utilizare şi prezenta politică, cum este livrarea serviciilor, asigurarea accesului şi controlului utilizatorului la propriul profil, executarea obligaţiilor în funcţie de lege, exercitarea şi apărarea drepturilor şi intereselor sale, oferirea de produse şi/ sau servicii noi de către persoane terţe, pentru reclamă, în scopuri de anchetă şi analize.

3. HTTP – „cookies”

Twingoo are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a instala „cookies” la calculatorul sau dispozitiul final respectiv al utilizatorului – fişiere text mici, prezentate prin server-ul internet pe hard disc-ul utilizatorului şi dau posibilitatea înregistrării de informaţie referitoare la utilizatori, identificând site-urile/ paginile folosite de dispozitivul final şi/ sau browser.

La livrarea serviciilor, Twingoo primeşte informaţia şi accesul la informaţia stocată în dispozitivul final al utilizatorului şi o prelucrează în scopul:

3.1 să asigure accesul normal şi calitativ la servicii al utilizatorului, în întreaga lor funcţionalitate;

3.2 să verifice prezenta de script, aplicaţii software şi setări ale dispozitivului final al utilizatorului, necesare unui acces normal şi folosirii serviciilor, sau, respectiv, să-i înştiinţeze de imposibilitatea livrării acestora;

3.3 să urmărească şi să preîntâmpine folosirea mai multor profiluri şi acţiuni răuintenţionate ale unui singur utilizator;

3.4 să vizualizeze elemente din site-ul Twingoo cu cerinţe specifice compatibile sau nu cu anumite particularităţi, calităţi sau opţiuni ale dispozitivului final al utilizatorului (de exemplu: lărgimea ecranului, rezoluţie şi altele);

3.5 să seteze serviciile şi să asigure afişarea automată sau ascunderea unor elemente diferite ale site-lui Twingoo, în conformitate cu preferinţele şi setările utilizatorului;

3.6 să cerceteze şi să promoveze preferinţele utilizatorului.

„Cookie”-urile folosite de către site-ul Twingoo nu stochează informaţie (date personale), care să facă posibile identificarea utilizatorului în viaţa reală. Acestea sunt destinate numai pentru identificarea utilizatorului prin dispozitivul final sau browser-ul acestuia.

Utilizatorul are dreptul oricând să refuze stocarea şi/ sau accesul la informaţia stocată în dispozitivul final al utilizatorului.

Interzicerea şi/ sau ştergerea „cookie”-rilor de către utilizator, poate duce la posibilitatea totală sau parţială a acestuia de acces la site-ul Twingoo şi/ sau la servicii, să înlocuiască sau să elimine preferinţele alese prealabil ale site-lui şi/ sau să înrăutăţească semnificativ calitatea serviciilor – pentru care, Twingoo nu poartă răspundere.

Utilizatorul are dreptul să primească oricând informaţie de la Twingoo, despre informaţia care se stochează în dispozitivul final al acestuia, prin trimiterea de întrebare la Twingoo, la următoarea adresă: privacy[at]Twingoo[dot]com (Adresa de e-mail este scrisă astfel pentru a ne proteja de spam: te rugăm să înlocuiești [at] cu ‘@’și [dot] by ‘.’).

Twingoo foloseşte doi „cookie”-uri: „temporari” (care se şterg de la dispozitivul final al utilizatorului, când îşi închide internet browser-ul) şi „permanenţi”(care se menţin la dispozitivul final al utilizatorului, până când nu sunt şterşi intenţionat). „Cookie”-urile permanente pot fi eliminaţi de către utilizator cu ajutorul instrucţiilor browser-ului folosit. „Cookie”-urile folosite de site-ul Twingoo conţin un număr de identificare care ajută la identificarea utilizatorului.

4. Conţinutul public

Twingoo are dreptul să răspândească public conţinutul site-lui Twingoo, ce conţine orice conţinut de utilizator a persoanelor legate de Twingoo, cum sunt partenerii de business şi alte persoane terţe. Utilizatorul acceptă că aceste persoane ar putea publica conţinutul în site-urile lor sau platformele de medie.

5. Dezvăluirea de date personale

Twingoo se obligă să nu dezvăluie datele personale sau alt tip de informaţie de utilizator legată de folosirea serviciilor, precum şi să nu dezvăluie informaţie colectată, altor persoane terţe – organe de putere, companii, indivizi şi altele, cu excepţia cazurilor:

5.1 când acest lucru este prevăzut în prezenta politică sau condiţii de utilizare sau când utilizatorul îşi dă acordul expres în momentul înregistrării sau mai târziu;

5.2 când Twingoo execută o obligaţie juridică.

5.3 când informaţia este cerută de autorităţile statului, care, conform legislaturii, sunt competente pentru a cere şi a colecta asemenea informaţii în conformitate cu regulile şi procedurile juridice;

5.4 când este necesar în scopul protecţiei datelor personale, intereselor juridice, precum şi a reputaţiei Twingoo, referitor la personalul sau utilizatorii site-lui web;

5.5 când informaţia se dezvîluie slujitorilor sau subcontractanţilor Twingoo pentru acţiuni referitoare la administrarea şi folosirea serviciilor site-lui Twingoo.com;

5.6 în alte cazuri stabilite de lege.

6. Persoanele care nu au împlinit 14 ani

Site-ul web Twingoo nu se adresează grupurilor de persoane sub 14 ani. Twingoo nu are scopul de a strânge şi procesa datele personale ale persoanelor sub 14 ani. În cazul în care un minor trimite datele sale personale fără acordul părinţilor sau tutorelui, ultimul trebuie să înştiinţeze fără întârziere Twingoo.

7. Drepturile referitoare la datele personale

În afara celor mai sus indicate, prin acceptarea condiţiilor de utilizare şi prezenta politică, utilizatorul confirmă că a înţeles dreptul oferit de Legea bulgară de protecţia datelor personale, precum şi altor legi internaţionale aplicabile (dacă există asemenea), ce includ următoarele, dar nu numai:

7.1 dreptul de a fi informat despre toate aspectele referitoare la protecţia şi procesarea datelor personale, pe care Twingoo se obligă să-l pună la dispoziţie din oficiu sau la cererea utilizatorului, în funcţie de legislatura în vigoare;

7.2 dreptul de acces la datele sale personale prelucrate de Twingoo;

7.3 dreptul de a corecta şi actualiza datele sale personale prelucrate de Twingoo;

7.4 dreptul de a cere ştergerea datelor sale personale de utilizator sau blocarea lor, atunci când nu sunt procesate în conformitate cu prezenta politică, condiţiile de utilizare sau legislatura în vigoare;

7.5 dreptul de a opune gratis şi în orice moment, prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing în numele Twingoo sau altă persoană terţă;

7.6 are dreptul de a întreprinde acţiuni la o judecătorie competentă, pentru a proteja drepturile ce i-au fost oferite de legislatura aplicabilă.

Orice utilizator înregistrat poate să modifice şi să actualizeze datele sale principale păstrate de către Twingoo, prin profilul său de utilizator.